چرا صنعت ها فایبرگلاس را برای محصولات نهایی خود انتخاب می کنند؟

The special evaluations of fiberglass give it many unique and unique properties:

# high resistance to bending مقاومت بالا نسبت به خمش

# tensile استحکام کششی مناسب

# compressive استحکام فشاری مورد قبول

# non-flammable غیر قابل اشتعال

# high temperature and humidity resistance مقاوم در برابر درجه حرارت و رطوبت

# resistance to chemical and biological effects مقاوم در برابر اثرات شیمیایی و بیولوژیکی

# relatively low density. دانسیته پایین

پویا صنعت هونامیک – شهرک صنعتی بزرگ شیراز