نمونه قطعات تولید شده

سایدها (فلپ) کامیون کشنده، کایت، قطعات بدنه کابین (طراحی و ساخت قالب و قطعه)

انواع کاورهای آب بند فایبرگلاس مورد استفاده در صنعت های مختلف