تماس با ما

آدرس:  شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز

تلفکس: 07137742019

شماره تماس: ۰۹۱۱۴۱۱۱۲۷۱۰۹۱۹۷۱۱۸۳۴۵

ایمیل: info@honamic.cohonamicompany@gmail.com