انواع کامپوزیت ها و روش های ساخت

انواع کامپوزیت ها

·        کامپوزیت های تقویت شده با الیاف•Fibre reinforced composites.
·        جهت گیری فیبر•	Fibre orientation
·        کسر حجمی فیبر•	Fibre volume fraction
·        کامپوزیت های تقویت شده باذرات•	Particle reinforced composites
·        ساندویچ پانل.•	Sandwich panels
·        کامپوزیت های ماتریس فلزی•	Metal matrix composities
·        کامپوزیت های ماتریس سرامیکی•	Ceramic matrix composites

انواع روش های ساخت

 • Hand lay up
 • Vaccum bagging
 • VIP
 • Spray up
 • SMC
 • BMS
 • Molding
 • Pultrusion
 • Filament Winding
 • سیستم وکیوم بکینگ (شامل جداکننده های فیلمی Release Film و داکرون Peel Ply))
 • تجهیزات وکیوم و اینفیوژن (خمیر سیل، نایلون وکیوم، نایلون سوراخدار، بلیدر، مش اینفیوژن، لوله اسپیرال)